Näsrenare

Huvudproblemet med barnsnuva brukar vara överproduktion av slem, som täpper till barnens näsa.Barnen gråter ofta när de får svårt att andas. P.g.a. detta har de svårt att sova och äta. Slemet kan inte rinna ut. I stället tar det sig vidare inåt längst luftvägarna och sprider sjukdomen vidare i kroppen. Därför kan en enkel förkylning utvecklas till komplicerat, akut sjukdomsfall.I övre luftvägarna kan förkylningen orsaka akut inflammation i örat och mellanörat, i nedre luftvägarna akut bronkit och lugninflammation.

Slem som barnet sväljer kan orsaka magont, barnet kräks, eller blir lös i magen.

Därför är det viktigt att med jämna mellanrum avlägsna överproduktionen av slemet ur barnens/spädbarnens näsa.

Det är viktigt att även avlägsna slem ur de innre näsgångarna.

Till det behövs hjälpmedel med tillräckligt stark, jämn och kontinuerlig sugeffekt. Det får man när man använder vår kompakta näsrenare. Kliniska tester har visat att näsrenaren avlägsnar slemet effektivt och skonsamt. Användningen medför inte obehag för barnen, tvärtom, tack vare de frigjorda luftvägarna, mår barnen bättre, de får lättare att äta och sova.

Tack vare användningen av näsrenaren, begränsar man spridningen av infektionen och dess följdsukdomar.

Förkylning

Hur viktigt är det att ta bort överflödig slem?

Förkylningar är mycket vanliga under späd- och småbarnsåren. Mindre barn blir förkylda i genomsnitt 6 gånger per år.

Sjukdomen orsakas av inflammation i näsans slemhinnor (rhinitis) som oftast är en resultat av virusinfektion.

Tar man inte itu med inflammationen i tidigt stadium och inte ser till att regelbundet avlägsna överproduktionen av slemet, kan det bli inkörsporten och utgöra grogrund för frortsatt bakterieangrepp. Då kan rinnsnuvans vattenliknande slem övergå till mera tjokflytande, varliknande vätska som klumpar sig och orsakar andningssvårigheter och kan utlösa följdsukdomar (inflammation i öron/mellanöron, luftrörskatarr, bronkit).

Spädbarn är obligat näsandande, d.v.s. de andas instinktivt genom näsan. Nästäppa kan då lättare utlösa andningssvårigheter. Även större barns allmänna välbefinnande försämras kraftigt när de inte kan andas genom näsan.

För att undvika/förebygga andningssvårigheter, försämrat allmäntillstånd och eventuella följdsjukdomar, barnets föräldrar och/eller vårdare bör se till att överproduktionen av slemet avlägsnas regelbundet och effektivt. Äldre barn kan själva snyta sig medan små barn klarar inte av det själva. Lättast och effektivast är att mekaniskt suga ut överflödigt slem.

Eldrivna slemsugare brukar finnas på sjukhus och större vårdcentraler. Utrustningen brukar inte finnas i hemmet. Slemsugaren skulle behöva användas lika ofta, som förkylda vuxna snyter sig. Till detta ändamål lämpar sig utmärkt vår kompakta näsrenare. Den kan användas på patienter utan nedre åldersgräns. Slemet bör avlägsnas ur spädbarnens näsa också.

Näsrenaren skadar varken näsan eller dess slemhinnor. Det har påvisats genom internationella, kliniska tester. Apparaten använder inte hela damsugareffekten bara en del av den för att avlägna slemet. Apparaten är självjusterande beträffande effekt och sugkraft.

Varför hostar man, när näsan inte ens rinner?

Näsans övre luftgångar är förbundna med bihålor och porösa ethmoidal celler. Vätskor härifrån kan lättare ta sig till halsen än ut genom näsan. Vätskan som rinner ner i halsen utlöser hostan. Ju yngre är barnet, desto kortare och rakare är deras örontrumpeter.

Barnens hosta kan få vätskan att rinna in i trumhinnans hålighet och där orsaka mellanöroninflammation. Behandling med antibiotika och håltagning i trummhinan kan undvikas/förebyggas med hjälp av en näsrenare.

Näsrenaren är gjord för detta ändamål.

Spädbarn har svårt att andas genom munnen och kan inte amma med täppt näsa.

Det är väldigt viktigt för dem att näsgångarna hålls fria.